عکس از تیم والیبال در گنبد کاووس سال ۱۳۳۷ رژه ورزشکارا در گرگان سال ۱۳۳۸ عکس از تیم والیبال آموزشگاههای آمل سال ۱۳۳۷ مسابقه والیبال سال ۱۳۳۸ تیم والیبال دبیرستان طبری قهرمان آموزشگاههای آمل سال ۱۳۳۷ عکس یادگاری حدود ۷۰سال قبل عکس یادگاری خانه پدری دهه ۵۰ گزارشی از برگزاری مراسم اولین سالگرد سید حسن غفوری هنرمند تئاتر و عکاسی به مناسبت یکمین سال خاموشی سید ابوطالب رئیس زاده شاهاندشتی عکس یادگاری از نجاری حدود دهه ۵۰ عکس یادگاری از اردوی دوچرخه سواران حدود دهه ۵۰ عکس یادگاری ورزشی دهه ۵۰ مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰ مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰ مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰ مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰ عکس یادگاری مقابل پل معلق آمل سال ۵۲ عکس یادگاری دانش سرای پسرانه مقدماتی سال ۵۴ عکس یادگاری روز برفی پل معلق آمل  سال ۱۳۵۴

» حسن غفوری