مدرسه شاهاندشت دهه ی ۵۰ گروه سرود فولکلور آمل – سال ۱۳۵۰ تمرین فوتبال – کمانگرکلا هراز پی عکس ورزشی سال ۵۴ برندگان مدال طلا در کشتی فرنگی قهرمانی ایران اجرای موسیقی ۱۳۵۰ کنسرت در سالن پیشاهنگی آمل سال ۱۳۵۰ عکس یادگاری خانه پدری دهه ۵۰ عکس یادگاری از نجاری حدود دهه ۵۰ عکس یادگاری از اردوی دوچرخه سواران حدود دهه ۵۰ عکس یادگاری ورزشی دهه ۵۰ عکس یادگاری مقابل پل معلق آمل سال ۵۲ عکس یادگاری دانش سرای پسرانه مقدماتی سال ۵۴ عکس یادگاری روز برفی پل معلق آمل  سال ۱۳۵۴ اردوی پیش آهنگی دانش سرای مقدماتی پسران آمل سال ۱۳۵۵ عروسی دهه ۵۰ عکس یادگاری دانش آموزی سال ۵۶ عکس یادگاری پارک آمل سال ۵۵ اردوی دانشجویی جشن نیمه شعبان دهه ۵۰

» دهه پنجاه خورشیدی