بازار چهارسوق آمل – کتابفروشی اخوان شرح حال  دست خط داعی الاسلام ومتن شرح حال عکسها عکسها سخن می گویند : دست خط داعی الاسلام ومتن شرح حال عکسها توریست های خارجی در پلور دهه ی ۴۰ عکس یادگاری از عروسی محمد تقی واحدی عکس نوروزی در کنار سفره هفت سین سال ۴۶ عکس یادگاری سال ۴۵ تیم والیبال آمل بابل را شکست داد سال ۱۳۴۳ دانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهنگ آمل – سال ۱۳۴۹ عکس یادگاری جاده لهر سال ۴۱ عکس یادگاری سیزده بدر سال ۴۱ مدرسه پاشا کلا دشت سر دهه ۴۰ میوه فروشی اقای قربانی میدان هفده شهریور ۱۳۴۸ عکس یادگاری دبستان فرهنگ سال ۱۳۴۹ کیله کردن برنج دهه ۴۰ مرحوم حسن غفاری (سقا) سال ۴۸ خیابان آموزش پرورش آمل سال ۱۳۴۶ عکس یادگاری در حیاط مدرسه یکی از روستاهای آمل سال ۴۸ خانم متولی تکیه اسک  دهه چهل اجرای موسیقی در مراسم ۴ آبان ۱۳۴۶

» دهه چهل خورشیدی