تمرین فوتبال – کمانگرکلا هراز پی عکس ورزشی سال ۵۴ برندگان مدال طلا در کشتی فرنگی قهرمانی ایران تیم والیبال آمل بابل را شکست داد سال ۱۳۴۳ عکس از تیم والیبال در گنبد کاووس سال ۱۳۳۷ رژه ورزشکارا در گرگان سال ۱۳۳۸ عکس از تیم والیبال آموزشگاههای آمل سال ۱۳۳۷ مسابقه والیبال سال ۱۳۳۸ تیم والیبال دبیرستان طبری قهرمان آموزشگاههای آمل سال ۱۳۳۷ عکس یادگاری ورزشی دهه ۵۰ عکس یادگاری ژیمناستیک دهه ۵۰ مسابقات آموزشگاههای مازندران ۱۳۴۰ گنبد قهرمانی آموزشگاه های مازندران سال ۱۳۳۹ وزنه برداران آ مل در مسابقات گنبد سال ۵۳ وزنه برداران آمل سال ۵۵ مسابقه والیبال بین تیم دبستان بامداد و دبستان مهر سال ۳۸ تیم وزنه برداری آمل سال ۵۴ فوتبالیست معروف ایران سال ۴۸ بوکسورهای دهه ۴۰ تیم کشتی سال ۱۳۴۶

» ورزشی