دکتر محمد تقی شمس امیری شهرداری رینه دهه ی سی خورشیدی دانش آموزان سیکل اول دبیرستان پهلوی آمل – سال ۱۳۱۸ خورشیدی قاسم هاشمی نژاد ۱۳۱۹-۱۳۹۵ عبدالعلی لطفی سفرنامه مازندران غلام حسین افضل الملک سال ۱۲۹۳ خورشیدی سید فضل الله جلالی مقدم شاهاندشتی میرزا جمال رسولی مدرسه دانش ۱۳۱۶ رییس اداره ثبت احوال آمل – دهه ی چهل خورشیدی آقای دکتر حکیمی – عهد پهلوی اول آیت الله حاج میرزا ابولحسن پیشنماز عکس یادگاری از عروسی محمد تقی واحدی عکس یادگاری از آیت اله فرسیو عکس نوروزی در کنار سفره هفت سین سال ۴۶ عکس یادگاری سال ۴۵ خانم نیره ناهید عکس یادگاری حدود ۷۰سال قبل عکس یادگاری خانه پدری دهه ۵۰

» افراد و شخصیت ها