دبستان ملی دانش (تکیه اسک) ۱۳۰۸ خورشیدی مدرسه پاشا کلا دشت سر دهه ۴۰ عروسی دهه ۵۰ کیله کردن برنج دهه ۴۰ اجرای موسیقی در مراسم ۴ آبان ۱۳۴۶ تمرین گروه سرود – ۱۳۴۶ آبان تشکیل کلاس نهضت سواد آموزی سال ۱۳۵۶ مراسم عروسی روستای فیروزکلا سال ۱۳۴۴ عاشورا سال ۱۳۳۰ منطقه امیری سفلی مجلس عروسی در فیروزکلا سال ۳۷ سیزده بدر سال ۱۳۴۴ تعزیه دهه ۵۰ زائران مشهد مقدس سال ۲۸/۱۲/۱۳۴۴ دامادو ساقدوش ۴/۸/۱۳۴۶ برداشت آلوچه دهه ۵۰ قباله ازدواج سال ۱۳۱۲ گردهمایی دانشجویان آملی در سال ۱۳۴۶ جشن صد سالگی نخل گردانی رودبار –  دهه ۴۰ افتتاح حسینه حاج سید ابراهیم شاهاندشتی

» مراسم