نقاشی آبرنگ از پل قدیم آمل در ۱۹۰ سال پیش دانش آموزان سیکل اول دبیرستان پهلوی آمل – سال ۱۳۱۸ خورشیدی عکس یادگاری از لاسم خانه آقای حکیمی در اسپه کلا ورزش دانش آموزان در محوطه ی میر بزرگ سال ۱۳۱۴ دانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهنگ آمل – سال ۱۳۴۹ عکس یادگاری از نجاری حدود دهه ۵۰ دبستان دانش آمل – سال ۱۳۱۶ عکس یادگاری روز برفی پل معلق آمل  سال ۱۳۵۴ دانش آموزان سال چهارم ریاضی دبیرستان محمد طبری شهرستان آمل سال ۱۳۳۹ دبستان ملی دانش (تکیه اسک) ۱۳۰۸ خورشیدی حاج محمد هادی ابراهیمی در سن ۱۰۰ الگی در ییلاق خوش واش سال ۶۰ عکس یادگاری پارک آمل سال ۵۵ عکس یادگاری امام زاده عبدالله آمل دهه ۵۶ عکس یادگاری جوانان طایفه اسک در امام زاده علی پشنک آقای مهندس عبدالله اسلوب (اسلامی) آملی کارخانه حریر بافی چالوس دهه ۳۰ مغازه های سبزه میدان آمل قبل از آتش سوزی دهه ۳۰ خیابان آموزش پرورش آمل سال ۱۳۴۶ عکس یادگاری در حیاط مدرسه یکی از روستاهای آمل سال ۴۸

» مکان ها