خانه آقای حکیمی در اسپه کلا امیرآباد آبگرم – دهه ۴۰ زیارت – ۱۳۵۳ بچه های اسپه کلا – ۱۳۴۳ نیاکی محله – ۱۳۴۸ دو برادر – ۱۳۵۷ برادر و خواهر – ۱۳۵۰ دانش آموزان سال آخر دبیرستان پهلوی – ۱۳۴۱ بچه های اسپه کلا – ۱۳۵۳ شاهد عقد- ۱۳۵۵ نانوایی خیابان نور – ۱۳۳۸ پیک نیک – ۱۳۴۲ عید فطر در امام زاده ابراهیم – ۱۳۳۸

» اسپه کلا