خانه آقای حکیمی در اسپه کلا امیرآباد آبگرم – دهه ۴۰ بالای درخت – ۱۳۳۹ کرسنگ – ۱۳۴۱ زیارت – ۱۳۵۳ بچه های اسپه کلا – ۱۳۴۳ نیاکی محله – ۱۳۴۸ سفر به مشهد – ۱۳۴۶ بازدید از دانشجویان آمل در تبریز – ۱۳۵۱ بازدید دانشجویان آمل در تبریز – ۱۳۵۱ دخترک – ۱۳۵۳ دو برادر – ۱۳۵۷ اسپه کلا – ۱۳۵۹ مرد کفاش – ۱۳۳۹ پیک نیک دو خانواده- ۱۳۴۲ سیزده بدر در محمودآباد – ۱۳۳۹ برادر و خواهر – ۱۳۵۰ دانش آموزان سال آخر دبیرستان پهلوی – ۱۳۴۱ اسپه کلا – ۱۳۴۳ بچه های اسپه کلا – ۱۳۵۳

» اسپه کلا