امام زاده هاشم لاریجان – ۱۳۴۲ خانواده در امام زاده عبدالله – دهه ۴۰ امام زاده عبدالله آمل امام زاده هاشم در دوره قاجار

» امام زاده