گردهمایی دانشجویان آملی در سال 1346

moshref-asad1

عکسی قدیمی وخاطره انگیز از گرد همایی دانشجویان آملی در سال 1346
46 سال قبل

توضیح آقای اسدالله مشرف زاده:

“قبل از معرفی دوستان یاد چند عزیزی را که درمیان ما نیستند گرامی داشته واز خانواده محترم آنا ن چنانچه موجبات نا راحتی آنان را فراهم نموده باشم پوزش می خواهم ،البته خاطره این عزیان که یاران دبستانی ودانشگاهی ما بوده اند همواره در یاد همه دوستان جاودانه است . روانشان شاد.

ردیف اول نشسته1- شادروان جواد غلامی اسک .2-شادروان امان اله اردشیر .3-اسداله مشرف زاده.4-دکترمهندس رضاارجمندی.5-دکترمهندس غلامعلی نجفی.6-حسین نجفی .7ناصرسالار آملی.

ردیف دوم. 1-محمدرضاقادی.2-جلالی .3- شادروان محمود پرتوی . 4 دونفربعدی میهمان ونا شناس.5-به بلندای تاریخ. علی یگانه

ردیف سوم ایستاده.1 روحی.2دکتر عمرانی.3- احمدطریقی.4-مهندس حبیب اله هاشمی.5-دکتر کیهانی .6- شادروان یوسف ثانی.7 -دکتر فلاح.8-دکترحمزه رضایی.9-دکتر معتمد.10-ابراهیم اردشیر .11-جواد علوی پور.

ردیف چهارم .شناخته ها .1-دکتر حمید نجفی .2 مهندس یزدان پناه.

ازدوستان همدوره اسدعا داریم چنانچه افراد معر فی نشده را میشناسند اعلام فرمایند و همه دوستان به نوه های خود نیز اعلام فرمایند که موی شان طبیعی بوده است.”

 

با تشکر از آقای اسدالله مشرف زاده برای ارسال این عکس