گواهی نامه اکابر ۱۳۳۸ دانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهنگ آمل – سال ۱۳۴۹ پرسه در دم پل آمل دهه ی ۱۳۳۰ خورشیدی ترانه ی ته گره ته امشو برو دبستان فرهنگ – ۱۳۲۷ رئیس فرهنگ و رئیس هیات کشتی آمل – دهه ۴۰

» فرهنگ