نانوایی سنگکی دهه چهل – خیابان امام رضا (ع) آمل

nanvari

نانوایی سنگکی دهه چهل – خیابان امام رضا (ع) آمل – روبروی شهربانی سابق

نفر سمت راست: آقای جواد غلامی   نفر سمت چپ نشسته روی صندلی: آقای ولی الله