نقشه قدیمی دهستان امیری لاریجان نقشه آمل – سال ۱۳۲۸

» نقشه