اردوی دانش آموزی کرسنگ سال 1354

karsang1354
این عکس در سال 1354 در اردوگاه کرسنگ (شهید باهنر فعلی) گرفته شده است . این عکس نمای از لباس پیش آهنگی آن زمان را که دانش آموزان می پوشیدند را نشان میده.
آقایان رضایی – کاظم قاسمی – فتحعلی اکبری … و نفر نشسته شهید بزرگوار بهروز غلامی که قبل از انقلاب به درجه شهادت نائل آمدند.
شهید بهروز غلامی در تهران مشغول بکار بودند که پس از شركت در تظاهرات تهران،  در آبان ماه 1357 به آمل بازگشت و در ساعت 11.30 هفدهم آّبان پس از ممانعت مادرش به تظاهرات پيوست و در حين آتش زدن كوكتا مولوتوف در جلوي شهرباني آمل از ناحيه قلب مورد اصابت گلوله قرار گرفت  . پيكر مطهر او در غروب پنج شنبه و همزمان با عيد قربان درزادگاهش به خاك سپرده شد

با تشکر از آقای کردی به خاطر ارسال این عکس