دبستان ملی دانش (تکیه اسک) 1308 خورشیدی

takye-ask
در سال 1308 شمسی ، دبستان ملی دانش آمل:

دبستان  ملی شرافت (تاسیس در 1293 شمسی ) با نظام جدید آموزش وپرورش در شهرستان آمل در سال 1308 شمسی به دبستان ملی دانش آمل تغییر نام می دهد

میرزا علی محمد دانشمند مدیر دبستان  تا سال  1341 به کارادامه داده و در ساعت یک ربع به ده صبح در روی صندلی مدیریت جان به جان آفرین تسلیم می کند .ر

وحش شاد و روانش در بهشت باد.

محل دبستان در تکیه اسک در آمل بوده است .  این مراسم برای تعویض نام دبستان شرافت به دبستان دانش ترتیب داده شده بوده است، صندلی ها معروف به صندلی لهستانی ، دیوارها با قالی ها وقالیچه های دست بافت تزیین شده است  ، در سر در ورودی نام دبستان نوشته شده است ،

مدیر در ابتدای درب ورود ایستاده است ( میرزا علی محمد دانشمند)

با تشکر از جناب آقای منوچهر دانشمند

 

خانه ارباب در آب اسک – 1349

ask1969

عکس از خانه ارباب در آب اسک لاریجان سال 1349

عکس توسط دو جهانگرد آمریکایی گرفته شده است

با تشکر از آقای حمید مولوی برای فرستادن این عکس

کارت پستال کامل آب اسک – سال 1302

ab-ask-card-postal3

این کارت پستال در سایت حراجی ebay به حراج گذاشته شده است

http://www.ebay.com/itm/persia-iran-LARIDJAN-Asgue-abe-Garm-1923-Censor-Stamp-/230413167599

لطفا در صورت تمایل، عکس های قدیمی خود از شهر و مردم آمل را برای بررسی حضوری و در صورت اجازه شما عکس برداری و اسکن آن جهت ثبت و باقی ماندن به عنوان قسمتی از تاریخ شهر آمل به گروه جمع آوری عکس های قدیمی آمل ارائه نمایید

حسن غفوری ۲۲۲۰۸۰۰ (۰۱۲۱)

مهدی شهداد ۲۱۵۲۰۹۱-۰۱۲۱ -mdshahdad@yahoo.com

www.amoleh.ir

کارت پستال اسک – 1302 خورشیدی

ab-ask-card-postal1-2

کارت پستال آب اسک سال 1923 میلادی ، 1302 خورشیدی
منبع:
http://www.ebay.com/itm/persia-iran-LARIDJAN-Asgue-abe-Garm-1923-Censor-Stamp-/230413167599
لطفا عکس های قدیمی خود از شهر و مردم آمل را جهت بررسی حضوری و در صورت اجازه شما عکس برداری و اسکن آن جهت ثبت و باقی ماندن به عنوان قسمتی از تاریخ شهر آمل به گروه جمع آوری عکس های قدیمی آمل ارائه نمایید
حسن غفوری 2220800 (0121)
مهدی شهداد 2152091-0121 -mdshahdad@yahoo.com