تلم – بلیران 1350

1350baliroon

این عکس در سال 1350 در منطقه زیبای بلیران (داخل جنگل) گرفته شده است / آقایان محمد رضا درویشی و فضل اله ، منصور ، خسرو بهزادی داخل عکس میباشند.
وسیله چوبی به نام تلم در عکس دیده می شود/ تلم وسیله ای چوبی است که در قدیم ماست را داخل آن ریخته و با کوبیدن در آن ، کره و دوغ به دست می آوردند. امروزه از ابزار دیگری برای درست کردن کره استفاده می شود.

با تشکر از آقای امیر کردی