نامه به گروه هم اندیشی چلاو

dastkhat

نامۀ منتشر نشده ای از شادروان « حسن غفوری» به « گروه فرهنگی هم اندیشان چلاو » است که بعد از داوری مسابقات « گنّم سما 2 » نوشته شد.
روحش شاد.
با مهر
علی ذبیحی (گروه فرهنگی هم اندیشان چلاو)

حسن غفوری از میان ما رفت

DSC_0115s

با نهایت تاثر به استحضار همه می رساند
حسن غفوری از میان ما رفت
و بار دیگر فرصت بودن با یکی از شریف ترین انسان های روزگارمان را از دست دادیم.
بزرگی گفت “زندگی به طرز بی رحمانه ای کوتاه است”
و ما باز هم بعد از از دست دادن عزیزمان به یاد این افتادیم که فرصت ها را قدر ندانستیم و با هم ننشستیم.
وی از بنیانگذاران سایت عکس های قدیمی مردم آمل بود که در چند سال اخیر بسیار پرتلاش و با جد و جهد بسیار، در جهت گردآوری عکس ها و اسناد قدیمی مردم کار کرد.
او حتی دیروز تا آخر وقت روی مطالب سایت کار می کرد و آنگاه چقدر زود دیر شد.
مهدی شهداد 1392/11/30

DSC_0120s