اردوی دانش آموزی کرسنگ سال 1354

karsang1354
این عکس در سال 1354 در اردوگاه کرسنگ (شهید باهنر فعلی) گرفته شده است . این عکس نمای از لباس پیش آهنگی آن زمان را که دانش آموزان می پوشیدند را نشان میده.
آقایان رضایی – کاظم قاسمی – فتحعلی اکبری … و نفر نشسته شهید بزرگوار بهروز غلامی که قبل از انقلاب به درجه شهادت نائل آمدند.
شهید بهروز غلامی در تهران مشغول بکار بودند که پس از شركت در تظاهرات تهران،  در آبان ماه 1357 به آمل بازگشت و در ساعت 11.30 هفدهم آّبان پس از ممانعت مادرش به تظاهرات پيوست و در حين آتش زدن كوكتا مولوتوف در جلوي شهرباني آمل از ناحيه قلب مورد اصابت گلوله قرار گرفت  . پيكر مطهر او در غروب پنج شنبه و همزمان با عيد قربان درزادگاهش به خاك سپرده شد

با تشکر از آقای کردی به خاطر ارسال این عکس

 

ورزشکاران آموزشگاههاي آمل در مسابقات گنبد سال 1337

ورزشکاران آموزشگاههاي آمل در مسابقات گنبد سال 1337

 

ايستاده از چپ آقايان :​محمد ملکي – هوشنگ ظاهري – خسرو قبادي – حبيب اله غفاري – اسداله ملک – علي اکبر خوشبين – عزت اله فرهومند – فرامرز نزاکتي – عماد نيکزاد – محمد علي چلايي – داوود ارزاني – پرويز مرشد زاده – علي ابراهيمي

نشسته از چپ آقايان : جمشيد اخوان – بزرگ  صدرزاده – علي اکبر واحدي (سرپرست تيم ) – هوشنگ ظاهري – ماشاء الله اسکو – نعمت  اله ابطحي

با تشکر از  آقاي اسداله ملک

 

تيم ورزشي آمل دهه 30

 

تيم ورزشي آمل دهه 30

از چپ آقايان : نفرچهارم علي محمد ابراهيمي –  پنجم نزاکتي – هفتم خسرو قبادي – دهم ابطحي – دوازدهم ظاهري – شانزدهم مجد

با تشکر از آقايان عماد نيک زاد و محمد ضا قرباني

تيم بسکتبال دانش آموزي آمل سال 36

تيم بسکتبال دانش آموزي آمل سال 36

 

تيم بسکتبال دانش آموزان آمل سال 36 اعزامي به مسابقات آموزشگاهها در گنبد

از راست : واحدي – هوشنگ ظاهري – داوود ارزاني – غفاري – اکبر خوشبين – عماد نيک زاد – عباس پرتوي

نشسته : علي محمد ابراهيمي

 

با تشکر از آقايان عماد نيک زاد و محمد رضا قرباني

تيم بسکتبال آموزشگاههاي آمل سال 36-35

تيم بسکتبال آموزشگاههاي آمل سال 36-35

 

ايستاده از راست : نعمت ابطحي – غفاري – هوشنگ ظاهري – عماد نيک زاد ( خسرو قبادي – نصراله ارزاني – فرامرز زرشناس)

نشسته از راست : پرويز هدايتي – علي محمد ابراهيمي – عباس پرتوي – اکبر خوشبين – عبداله ايزدي

 

با تشکر از آقايان عماد نيکزاد و محمد رضا قرباني

تيم بسکتبال آمل سال 36-1335

تيم بسکتبال آمل سال 36-1335

 

ايستاده از چپ : علي درکايي- هوشنگ ظاهري – عماد نيکزاد – اکبر جليلي – هدايتي

نشسته از چپ : منوچهر اميني – داوود ارزاني – علي ابراهيمي

با تشکر از آقايان عماد نيکزاد و محمد رضا قرباني