کارت معافیت سال 1332

00

این برگه معافیت خدمت برای آقای علی اشرف آقاجانی ساکن (روستای پاشاکلادشت سر) می باشد ، و در مورخه 1332/10/07 صادر گردیده و نمایی از تصویر کارت پایان خدمت را در دهه 1330 نشان میدهد.

 

سرباز دهه ی 20

pazhand-sarbaz

عکس متعلق به مرحوم استاد اکبر پژند می باشد، که بین اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 گرفته شده است.

این عکس نمای از لباس سربازی در دهه 1330 را نشان می دهد . مکان گرفتن عکس هم در یکی از پادگانهای تهران می باشد.

با تشکر از آقای امیر کردی برای فرستادن این عکس

برگ موقت پایان خدمت سربازی 1331

10

توضیح آقای امیر کردی برای این عکس:

این عکس رای سال 1331 برای برگ موقت پایان خدمت سربازی یکی از پیرمردهای پاشاکلا دشت سر هست

عکس متعلق به آقای اسماعیل امجدی متولد سال 1309 می باشد

(توضیح این که قسمتی از عکس برای ارائه بهتر، با روتوش ویرایش شده است)

با تشکر از  آقای امیر کردی برای فرستادن این عکس.