سينما آرش و خلاصه اي از تاريخچه تاسيس سينما در امل

 

سينما آرش

 

سينما آرش  آمل در سال 46-45 جنب شعبه مرکزي  بانک سپه آمل  با مالکيت آقايان هاشم خصوصي – امان اله پرتوي ملک – مهدي هاشميان تاسيس گرديد که با نام سينما بهمن همچنان در حال فعاليت است بهاي بليط تا سال 1357  بر اساس موقعيت مکاني  سالن رديف جلو 15 ريال  وسط 20 و انتهاي سالن (لژ) 25 ريال بوده است .

آقاي هاشم خصوصي از مؤسسين سينما متروپل(درفش)  و سينما آرش (بهمن فعلي )

با تشکر از خانم سروناز ملک که اين عکسها  را در اختيار ما قرار داده اند

خلاصه اي از تاريخچه تاسيس سينما در آمل

1- نخستين سينما در سال 32-31 به نام فرهنگ در خيابان پشت شهرداري (مهديه فعلي ) در کنار کاروانسراي آقاي سياهزاده و رستوران آقاي عمراني و خندقي که به نرده هاي شهرداري ختم مي شد (داخل کوچه جنب کفش بلا  فعلي ) با مالکيت  آقايان سعادت و منفرد آغاز بکار نمود. اين سينما در سال 1343 تعطيل و به  آقاي رضا تبريزي  جهت  تاسيس باشگاه بدنسازي  اجاره داده شد .

بهاي بليط بر اساس موقعيت رديف جلو- وسط – انتهاي سالن (لژ) 5و10و15 ريال بود .

2- سينما مترو پل در سال 1336 در خيابان 17 شهريور فعلي جنب دبستان فروغ راعي ( شاهدخت سابق ) که فعلا به فروشگاه 15 خرداد تبديل شده است  با مالکيت آقايان هاشم خصوصي – امان الله پرتوي ملک – مهدي هاشميان تاسيس که بعد از سالها به سينما درفش تغيير نام يافت بهاي بليط 5و10و15 ريال بود که به 15 و 20و25 ريال افزايش يافت .

3- سينما مولن روژ در سال 1340 (جنب سينما فرهنگ ) با مالکيت صاحبان سينما فرهنگ تاسيس گرديد که پس از چند سال فعاليت آن را به مالکين سينما متروپل اجاره دادند  . متعاقب آن در پي مدتي تعطيلي در سال 1350 مالکين آن يعني آقايان سعادت و منفرد آن مکان را به نام مهديه جهت امور مذهبي وقف نمودند . بهاي بليط آن 15و20و25 ريال بود .

4- سينما آرش (بهمن فعلي) در سال 46و45 جنب شعبه مرکزي بانک سپه با مالکيت آقايان هاشم خصوصي – امان الله پرتوي ملک و مهدي هاشميان تاسيس گرديد که همچنان داير است . بهاي بليط تا سال 1357 مبلغ 15و20و25 ريال بوده است .

اسامي کساني که در بخش آپاراتخانه (اتاق نمايش فيلم ) بعنوان آپاراتچي تا سال 57 فعاليت داشتند مي توان از آقايان وارتان (ارمني) – جعفر شيرازي – ابوالقاسم قاسم زاده – شکراله جعفري – ابراهيم طاهر نژاد- نصراله ميکائيل – محمد موسوي – علي ميکائيل – فضل اله ميکائيل و محمد رحماني نام برد .

با تشکر از آقاي حاج شکراله جعفري که در تهيه اين تاريخچه ما را ياري  نمودند .