سفر ناصرالدین شاه به لار

safar-be-lar

سفر ناصرالدین شاه به لار برای شکار

بین سالهای 1259 تا 1269 خورشیدی

عکاس: آنتوان سوریوگین

برای دیدن عکس در سایز بزرگتر می توانید به لینک زیر بروید:

http://collections.si.edu/search/tag/tagDoc.htm?recordID=siris_arc_309121

 

سفر شکار ناصرالدین شاه به لار – سال 1269

dar-rahe-shekar-lar

سفر شکار ناصرالدین شاه به لار – تابستان سال 1269 خورشیدی

عکاس : آنتوان سوریوگین

برای دیدن عکس در سایز بزرگتر می توانید به لینک زیر بروید:

http://collections.si.edu/search/tag/tagDoc.htm?thumb=true&recordID=siris_arc_309842&hlterm=nasir&inline=true