تئاتر در دبیرستان پهلوی – 1349

 

103

تئاتر در دبیرستان پهلوی – 1349

سالن تئاتر دبیرستان پهلوی سابق

از راست: قاسمی – امانی – هادی پور – حسن غفوری

اجرای تئاتر در آمل – 1316

15

اجرا نمایش تئاتر در سال 1316 در آمل

آقايان : نيک منش – توکلي – توسلي-شاکر-ابراهيم صحت نياکي  در عکس حضور دارند .

با تشکر از آقاي قدرت اله  حسن زاده که  اجازه درج عکس در سايت را به ما دادند