گواهی مالکیت فاطمه سلطان خانم – 1264 خورشیدی

fateme-soltan

گواهی مالکیت فاطمه سلطان خانم براملاک قریه عموک و نیاک لاریجان. یکی از مهرها از فضل الله نوری است اما مشخص نیست که این شخص همان شیخ فضل الله نوری است یا نه.

  • تاریخ                ۲۴ محرم ۱۳۰۴ ق
  • ابعاد                ۲۱.۵ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها                   موزه سلطانی مطلق و دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به                موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت                استفاده پژوهشگران به منظور  انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.