قرآن وقف شده به تکیه امیری لاریجان – 1280 خورشیدی

ghoran1280

قرآن وقف شده توسط سرکار مهدی سلطان در هفتم آذر  سال 1280 خورشیدی برای تکیه پاشاکلا و تکیه امیری سفلی لاریجان

با سپاس از آقای امیر کردی