عکس های قدیمی مردم آمل

مجموعه عکس های قدیمی مردم آمل – از دوره قاجار تا دهه پنجاه خورشیدی

عکس های قدیمی مردم آمل

قرآن وقف شده به تکیه امیری لاریجان – 1280 خورشیدی

ghoran1280

قرآن وقف شده توسط سرکار مهدی سلطان در هفتم آذر  سال 1280 خورشیدی برای تکیه پاشاکلا و تکیه امیری سفلی لاریجان

با سپاس از آقای امیر کردی

مدرسه پاشا کلا دشت سر دهه 40

1-(15)

عکسی زیبا از مدرسه قدیم در دهه 1340.

حضور ریش سفیدان و بزرگان و کدخدا روستا به همراه معلمان در مراسمی  در مدرسه ابتدایی
عکس اول : احمد نوبخت , عطااله رضوی , دبیر شریفی و احتمالا دبیر اکبری ، رمضان بهزادی.
عکس دوم : عطاله رضوی ، دبیران شریفی ، بهزادی ، جوانمرد و.. ، احمد نوبخت و عده ای از پیشکسوتان و ریش سفیدان محل و دانش آموزانی کوچکی که الان سنی از آنها گذشته است
1-(13)

مدرسه پاشاکلا دشت سر – دهه 40

55555

توضیح از آقای امیر کردی:

 دبیر محترم غلامحسن اکبری که سنی از ایشان گذشته هنوز در قید حیاتند. دانش آموزان داخل عکس الان همه موی سفید کرده اند.
 این عکس اوایل دهه40 میباشد