کیله کردن برنج دهه 40

کیله کردن برنج

عکس فوق (( کیله کردن )) برنج در زمان قدیم را نشان می دهد آقایان استاد مختار فلاح و مسلم مهدیزاده در عکس دیده میشوند.
به پیمانه کردن به اصطلاح «کیله کردن» می‌گویند. کیله ظرفی سه پایه ساخته شده از چوب بود که 6 کیلو ظرفیت داشت. نکته جالب این که هنگام پیمانه کردن به جای شمارش هر عدد تک‌مصراع‌هایی را می‌خواندند، اما امروزه با ورود ماشین‌آلات کشاورزی این سنت از بین رفته است. ضمناً کر و کوفا پشت عکس هم جالب می باشد.

نمونه از تک مصرع ها :
1ـ اول به نام خدا   2ـ برکت رهاد خدا  3ـ نام محمد  4ـ دین محمد  5ـ پنج‌تن آل عبا  6ـ برکت ر هاده خدا  7ـ پیمونه هفت  8ـ قبله هشت  9ـ مشت مشت 10- دهنده خدائه

با تشکر از آقای کردی برای فرستادن این عکس

ارباب در روستا

arbab

لطفا اگر کسی در باره این عکس اطلاعات دقیقی دارد در زیر این عکس  به صورت توضیح ارائه دهد. با توجه به اختلاف نظر زیاد در باره این عکس چه از نظر نام شخصیت ها و چه از نظر تحلیل و قضاوت راجع به شخصیت اصلی عکس، نیاز به کارشناسی بیشتر توسط دوستانی دارد که در حیطه تاریخ آمل کار کرده اند.