کنسرت در سالن پیشاهنگی آمل سال 1350

FB_IMG_1437731081026

سال 1350

از راست آقای فرهاد مجد، سرکار خانم مهین مجتهد زاده، آقای یدالله شاملو، آقای اسماعیل امیر صالحی

با سپاس از جناب آقای اسماعیل امیر صالحی