صفورا پیغمبرزاده می گوید: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ زمان: ۱۲:۳۷

قطعا این نشان از شان تحصیلات در آن زمان دارد هرچند دامنه تححصیل کنندگان چون حالا گسترده نبود ، اما دانش آموزان در معنای واقعی دانش ، آموز و تشنه دانش بودند
با اون محدودیت ها و شرایط تحصیلی ، ولی چقدر همه تشنه دانش بودند
مایه افتخارند

ارسال نظر در "مسائل هفتگی دانش آموزان سال ۱۳۲۰"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر