احمداشراقی می گوید: تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ زمان: ۲۲:۴۶

روح همگی شاد

نادر کیوان می گوید: تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ زمان: ۱۳:۳۴

ضمن تشکر از مطالب و عکسها ، بر اساس خاطرات دستنویس مرحوم آیت الله محمد غروی ، حضور مرحوم آیت الله فرسیو در هیئت علمی مسجد هاشمی قطعیست که ظاهراً درج نام آن مرحوم از قلم متولیان محترم افتاده است.
بر اساس خاطرات مرحوم آیت الله غروی ، حتی پیشنهاد تشکیل هیئت علماء در مسجد هاشمی از طرف مرحوم آیت الله فرسیو داده شده بود.
با تشکر

ارسال نظر در "مسجد جامع آمل – ۱۳۲۷"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر