تیم بسکتبال آمل سال ۳۶-۱۳۳۵

08 تيم بسکتبال آمل سال 36 1335

 

ایستاده از چپ : علی درکایی- هوشنگ ظاهری – عماد نیکزاد – اکبر جلیلی – هدایتی

نشسته از چپ : منوچهر امینی – داوود ارزانی – علی ابراهیمی

با تشکر از آقایان عماد نیکزاد و محمد رضا قربانی

 

ارسال نظر در "تیم بسکتبال آمل سال ۳۶-۱۳۳۵"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر