تیم بسکتبال آموزشگاههای آمل سال ۳۶-۳۵

11111 تيم بسکتبال آموزشگاههاي آمل سال 36 35

 

ایستاده از راست : نعمت ابطحی – غفاری – هوشنگ ظاهری – عماد نیک زاد ( خسرو قبادی – نصراله ارزانی – فرامرز زرشناس)

نشسته از راست : پرویز هدایتی – علی محمد ابراهیمی – عباس پرتوی – اکبر خوشبین – عبداله ایزدی

 

با تشکر از آقایان عماد نیکزاد و محمد رضا قربانی

ارسال نظر در "تیم بسکتبال آموزشگاههای آمل سال ۳۶-۳۵"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر