تیم فوتبال دهه ۳۰

 

131 تيم فوتبال دهه 30

 

 

ایستاده از راست : مجد – حسن توحید – ؟ – فضل اله گودرزی – قدرت اله توسلی – علی محمد گشتاسبی -

نشسته از راست : ایرج ملک پور – بهروز اسکی – داریوش مشرفی – ناصر ارزانی – بزرگ صدرزاده – ؟

با تشکر از آقایان عماد نیکزاد و محمد رضا قربانی

 

ارسال نظر در "تیم فوتبال دهه ۳۰"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر