تیم والیبال دبیرستان طبری قهرمان آموزشگاههای آمل سال ۱۳۳۷

1 تيم واليبال دبيرستان طبري قهرمان آموزشگاههاي آمل سال 1337

 

 

تیم والیبال دبیرستان طبری قهرمان آموزشگاههای آمل سال ۱۳۳۷

 

ازچپ به راست  آقایان : عزت اله مجد  مدیر فنی تربیت بدنی – ماشاءاله اسکو – اسداله ملک – محمد جلیلی

نشسته  آقایان : نعمت صدرزاده – جواد  ملکی – اسکندر ملکی

با تشکر از  آقای اسداله ملک

ارسال نظر در "تیم والیبال دبیرستان طبری قهرمان آموزشگاههای آمل سال ۱۳۳۷"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر