تیم والیبال قهرمان آموزشگاههای امل سال ۱۳۳۷

 

02 تيم واليبال قهرمان آموزشگاههاي امل سال 1337

ایستاده از چپ آقایان : عزت اله مجد(دبیر ورزش) ماشاءالله اسکو – اسداله ملک – محمد جلیلی

نشسته از چپ آقایان : نعمت اله صدرزاده – جواد ملکی – محمد ملکی

با تشکر از آقای اسداله ملک

ارسال نظر در "تیم والیبال قهرمان آموزشگاههای امل سال ۱۳۳۷"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر