تیم ورزشی آمل سال ۳۹-۳۸

69 تيم ورزشي آمل سال 39 38

 

از چپ ایستاده آقایان : نفر چهارم وجدی – هفتم ظاهری -

نشسته از چپ : اول حسن نژاد

با تشکر از آقایان عماد نیک زاد و محمد ضا قربانی

 

ارسال نظر در "تیم ورزشی آمل سال ۳۹-۳۸"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر