تیم کشتی آمل با حضور امامعلی حبیبی سال ۳۹-۳۸

58 تيم کشتي آمل با حضور امامعلي حبيبي سال 39 38

 

 

ایستاده از راست : قربان  صفا – سیاوش پهلوان زاده – جمال پهلوان زاده – ناصر میر میرانی – امامعلی حبیبی -              قدرت اله مجیدیان  (مسگریان) – لطف اله ملک پور – عباس الیاسی -

نشسته از راست رحمت اله وشتانی – ابراهیم احمدی – ارسطو جراح زاده

 

با تشکر از آقایان عماد نیکزاد و محمد رضا قربانی

ارسال نظر در "تیم کشتی آمل با حضور امامعلی حبیبی سال ۳۹-۳۸"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر