دوستی سال ۱۳۳۵

22222 دوستي سال 1335

سال ۱۳۳۵

از راست آقایان : موسی سبطی – نصرت اله توسلی مقدم (توضیح اینکه  آقای موسی (پرویز) سبطی سالهای ۵۷-۵۶ شهردار آمل بودند )

با تشکر از آقای مانی توسلی مقدم

ارسال نظر در "دوستی سال ۱۳۳۵"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر