کلاس پنجم دبستان فرهنگ – سال ۱۳۳۹

1339 2 كلاس پنجم دبستان فرهنگ   سال 1339

دانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهنگ آمل همراه با معلم ریاضی آقای حسن ترحمی – سال ۱۳۳۹ ( محل فعلی تکیه اسک )
 با تشکر از آقای حامد اخوان برای این عکس

ارسال نظر در "کلاس پنجم دبستان فرهنگ – سال ۱۳۳۹"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر