چایی دار امام زاده عبدالله سال ۳۷

48 چايي دار امام زاده عبدالله سال 37

 

این درخت که  به چایی دار معروف بود به دلیل آن که برگ و ساقه و ریشه آن در داخل آب جوش به رنگ چای  درمیامد به عنوان درخت شفابخش شهره شد تا جائیکه حتی بشاخ و برگ  و ریشه آن را کنده و بردند .

با تشکر از آقای ارسطو جراح زاده که این عکس را در اختیار ما قرار دادند و خودشان نیز در عکس دیده می شوند

ارسال نظر در "چایی دار امام زاده عبدالله سال ۳۷"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر