حمید دریاباری می گوید: تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ زمان: ۲۰:۲۸

جشن در ۴ آبان ۱۳۵۶ میباشد روز تولد محمد رضا شاه پهلوی دردفتر مدرسه شاهاندشت… کسانی که در قید حیات هستند معلم بزرگوار خان مهری فلاح و آقای علی گودرزی و بچه کوچک پشت به تصویر آقای هادی فلاح هستند که خدا به همشان عمر با سعادت و سلامت عنایت فرمایید

حمید دریاباری می گوید: تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ زمان: ۲۰:۳۰

جشن در ۴ آبان ۱۳۵۶ میباشد روز تولد محمد رضا شاه پهلوی دردفتر مدرسه شاهاندشت… کسانی که در قید حیات هستند معلم بزرگوار خانم مهری فلاح و آقای علی گودرزی و بچه کوچک پشت به تصویر آقای هادی فلاح هستند که خدا به همشان عمر با سعادت و سلامت عنایت فرمایید.

ارسال نظر در "مدرسه شاهاندشت دهه ی ۵۰"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر