ناشناس می گوید: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ زمان: ۱۹:۵۷

از چپ نفر سوم شهید مقدس و پشت سر نفر پنجم که قسمتی از سر و مویش و دستش پیداست دوست و بچه محلم آقا بیژن حافظی است همانگونه که نقش مهمی در نمایش داشت ودرعکس مفقود است در ماه های آغاز تجاوز عراقی ها اسیر ومفقود ودیگر برنگشت باد دیدن این عکس بجای شادی غبار غم بر خاطرم نشست سزاوار است در سوگ این جوانان سوگنامه سرود دفعه بعد فرصتی شد خواهم نوشت

ارسال نظر در "نمایش نامه بچه ها و سگ ها"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر