اجرای تئاتر دانش آموزی – ۱۳۴۹

102 اجرای تئاتر دانش آموزی   1349

تئاتر در دبیرستان پهلوی – ۱۳۴۹

از راست: ناصر پهلوان  زاده – ایرج امانی – خانم شمس آبادی – حسن غفوری

ارسال نظر در "اجرای تئاتر دانش آموزی – ۱۳۴۹"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر