بازدید دانش آموزان از پرورشگاه خیریه دهه ۴۰

111 بازديد دانش آموزان از پرورشگاه خيريه دهه 40

بازدید دانش آموزان از پرورشگاه خیریه دهه ۴۰

ایستاده از راست آقایان : برزگر – خلدبرین – صالحی – کیانی – خواجوی

ضمنا در جمع دانش آموزان آقایان : مرتضی موفق – خسرو اباذری – نعمت سالار – مسعود ساروی – حسین افتخاری – محمد قهاری – مشاور – نوری – قماشی – سعیدی – هدایتی – مرتضوی – و حبشی دیده می شوند .

با تشکر از آقای مسعود ساروی

ارسال نظر در "بازدید دانش آموزان از پرورشگاه خیریه دهه ۴۰"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر