تئاتر در دبیرستان پهلوی – ۱۳۴۹

 

103 تئاتر در دبیرستان پهلوی   1349

تئاتر در دبیرستان پهلوی – ۱۳۴۹

سالن تئاتر دبیرستان پهلوی سابق

از راست: قاسمی – امانی – هادی پور – حسن غفوری

ارسال نظر در "تئاتر در دبیرستان پهلوی – ۱۳۴۹"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر