تیم بسکتبال آمل حدود سال ۴۰

 

98 تيم بسکتبال آمل حدود سال 40

تیم بسکتبال آمل حدود سال ۴۰

از چپ : پرویز شکوهی – هوشنگ ظاهری – محمود حبشی – توفیقی – قاسم اخوان – حسن رجایی – عباس پرتوی – حسین بهزادی – اسداله اسدی

 

با تشکر از آقایان عماد نیکزاد و محمد رضا قربانی

ارسال نظر در "تیم بسکتبال آمل حدود سال ۴۰"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر