تیم بسکتبال آمل سال ۴۵-۴۴

 

46 تيم بسکتبال آمل سال 45 44

 

از راست : هوشنگ ظاهری – عماد نیکزاد -اسداله پرستار – پرویز شکوهی – شکراله  نوری

نشسته از راست : نصرااله نبویان – رحمت  حسن نژاد -

 

با تشکر از آقایان عماد نیک زاد و محمد رضا قربانی

ارسال نظر در "تیم بسکتبال آمل سال ۴۵-۴۴"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر