تیم فوتبال سال ۴۲-۴۱

 

09 تيم فوتبال سال 42 41

ایستاده از راست آقایان : نفر اول اخیان – دوم رجبعلی محمدی – شششم مهدی هاشمی – هفتم احمد احمدی – نهم آهی -

نشسته از راست : دوم فدایی – چهارم خاکسار – هشتم اسدی

با تشکر از آقایان عماد نیک زاد و محمد ضا قربانی

لطفا درصورت  شناسایی بقیه معرفی فرمایید

 

رحمت خاکسار می گوید: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ زمان: ۲۲:۲۶

نشسته: اولین نفر اقای اخیگان…. دومین رضا فدایی….سومین تیمور ولیپور…….چهارم رحمت خاکسار..پنجم قاسم قصاب پور….ششم حداد…هفت ولی رودگریان..هشتم حشمت اسد پور

رحمت خاکسار می گوید: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ زمان: ۲۲:۲۸

ایستاده: اول بهمن اخیگان …دوم رجبعلی محمدی…..سوم کوروش عالیزاد….چهارم واعظ زاده.پنجم حسین نصیری……..ششم مهدی هاشمی…..هفتم احمد احمدی……نهم احمد اهی..دهم فروهر

حمید از کانادا می گوید: تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ زمان: ۰۷:۴۷

تاریخ عکس اشتباه بوده و با شناسایی و دانستن سنّ افراد، باید از آن پس از سال ۴۹ باشد.

ایستاده: ۲-رجبعلی جان محمدی، اهل شاهی، مربی‌ بوکس و دبیر ورزش پهلوی؛ ۳-کورش عالیزاد نیاکی؛ ۵- حسین نصیری آملی؛ ۷- احمد احمدی‌، دبیر ورزش طبری؛ ۹- فضل الله آهی؛ ۱۰-نصرالله فروهر

نشسته: ۲- رضا فدایی (۱۳۳۳-۱۳۶۰)، ۳- هادی شریعت زده آملی، ۴- خاکسار، ۷- ولی‌ الله رودگریان آملی (۱۳۳۳-۱۳۶۲)، ۸- حشمت‌الله اسدپور (۱۳۳۴-۱۳۶۰)

ارسال نظر در "تیم فوتبال سال ۴۲-۴۱"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر