جمع ورزشکاران دهه ۴۰

35 جمع ورزشکاران دهه 40

ورزشکاران  دهه ۴۰

ایستاده از راست : قاسم ایمانی – جمشید صداقت – جغتا – حسن طلوع – علی محمد گشتاسبی

نشسته از راست : اکبر هوشمند – حسن نورزاد – فقیهی – بهرام مهران

 

با تشکر از آقایان عماد نیک زاد و محمد رضا قربانی

ارسال نظر در "جمع ورزشکاران دهه ۴۰"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر