خبرنگاران – ۱۳۴۰

tavallali 7 خبرنگاران   1340

دوربین به دست : اسداله قریشی نیاکی
سمت چپ : محمد علی توللی ( خبر نگار )
سال ۱۳۴۰  دو یار همیشه حاضر در تهیه عکس و خبر

با تشکر از آقای سینا توللی

 

ارسال نظر در "خبرنگاران – ۱۳۴۰"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر