دامادو ساقدوش ۴/۸/۱۳۴۶

21 دامادو ساقدوش 4/8/1346

 

دامادو ساقدوش  ۴/۸/۱۳۴۶

سمت چپ آقای قدرت اله حسین پور – و سمت راست  آقای خسرو داوودی

با تشکر از خانم مریم حسین پور

ارسال نظر در "دامادو ساقدوش ۴/۸/۱۳۴۶"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر